Презентация Календарне планування

Презентация Календарне планування


Предлагаем ознакомиться с содержанием и скачать для редактирования или печати презентацию «Календарне планування», содержащую 7 слайдов и доступную в формате ppt. Размер файла доклада составляет 1.39 MB

Просмотреть и скачать

Слайды и текст этого доклада

План План
Рис.1 План План
Календарний план реконструкції будівлі є основним документом проекту виконання робіт (ПВР), який від
Рис.2 Календарний план реконструкції будівлі є основним документом проекту виконання робіт (ПВР), який відображає розвиток процесу в часі і просторі і охоплює весь комплекс робіт, починаючи з підготовчих і закінчуючи здачею відремонтованого об'єкту приймальній комісії. Календарний план реконструкції будівлі є основним документом проекту виконання робіт (ПВР), який відображає розвиток процесу в часі і просторі і охоплює весь комплекс робіт, починаючи з підготовчих і закінчуючи здачею відремонтованого об'єкту приймальній комісії. Існують такі основні завдання, які повинні бути вирішені при складанні календарного плану: завершення реконструкції будівлі в нормативний або директивний термін; безперервне і рівномірне використання людських і матеріально-технічних ресурсів; максимальне поєднання робіт. У календарному плануванні повинні бути відображені: тривалість окремих видів робіт; календарний графік в масштабі часу; діаграма руху робочих; графіки надходження і витрати матеріалів; розрахунок техніко-економічних показників календарного плану.
Календарний план складається з урахуванням закінчення ремонту в плановий термін або, якщо це дозволя
Рис.3 Календарний план складається з урахуванням закінчення ремонту в плановий термін або, якщо це дозволяють ресурсні можливості, умови виконання робіт та технічна характеристика об'єкта, достроково. Календарний план складається з урахуванням закінчення ремонту в плановий термін або, якщо це дозволяють ресурсні можливості, умови виконання робіт та технічна характеристика об'єкта, достроково. Розробка календарного плану виконання робіт включає: складання переліку робіт із зазначенням їх обсягів і кошторисної вартості; визначення трудомісткості робіт; підбір складу виконавців для процесів і циклів робіт; проектування термінів початку і закінчення робіт. Календарний план виробництва ремонтно-будівельних робіт розробляється в графічній формі, яка може мати вигляд лінійного графіка, циклограми або сітьового графіка. Лінійні графіки наочно відображають однозначний взаємозв'язок і послідовність робіт, їх широко використовують при одноваріантному характері технології, зведенні нескладних об'єктів, а також коли необхідно лише встановити конкретні терміни виконання окремих операцій.
Циклограми використовують при організації потокового будівництва, особливо при зведенні або реконстр
Рис.4 Циклограми використовують при організації потокового будівництва, особливо при зведенні або реконструкції однотипних будівель і споруд. Вони наочно відображають розвиток потоку в часі і просторі. В основу побудови циклограми лежать технологічні нормалі. Кожна нормаль описує одноваріантну послідовність виконання робіт на одній захватці або ділянці. Циклограми використовують при організації потокового будівництва, особливо при зведенні або реконструкції однотипних будівель і споруд. Вони наочно відображають розвиток потоку в часі і просторі. В основу побудови циклограми лежать технологічні нормалі. Кожна нормаль описує одноваріантну послідовність виконання робіт на одній захватці або ділянці. Сітьовий графік - це динамічна модель реконструкції (будівництва) одного або декількох об'єктів, відображає технологічну залежність і послідовність виконання комплексу будівельно-монтажних робіт, об'єднуючи їх здійснення в часі і просторі з урахуванням витрат ресурсів.
Робота відображає трудовий процес, в якому беруть участь люди, машини, механізми, матеріальні ресурс
Рис.5 Робота відображає трудовий процес, в якому беруть участь люди, машини, механізми, матеріальні ресурси або процес очікування. Кожна робота сітьового графіка має конкретний зміст. Робота як трудовий процес вимагає витрат часу і ресурсів. Для правильного і наочного відображення порядку передування робіт при побудові сітьової моделі використовують зображувані штриховими лініями додаткові дуги, звані фіктивними роботами або зв'язками. Вони не вимагають ні часу, ні ресурсів, а лише вказують, що початок однієї роботи залежить від закінчення іншої. Робота відображає трудовий процес, в якому беруть участь люди, машини, механізми, матеріальні ресурси або процес очікування. Кожна робота сітьового графіка має конкретний зміст. Робота як трудовий процес вимагає витрат часу і ресурсів. Для правильного і наочного відображення порядку передування робіт при побудові сітьової моделі використовують зображувані штриховими лініями додаткові дуги, звані фіктивними роботами або зв'язками. Вони не вимагають ні часу, ні ресурсів, а лише вказують, що початок однієї роботи залежить від закінчення іншої. Подія виражає факт закінчення однієї або декількох безпосередньо передуючих (що входять в подію) робіт, необхідних для початку безпосередньо наступних (що виходять з події) робіт. Подія, що стоїть на початку роботи, називається початковою, а в кінці - кінцевою. Початкова подія графіка називається вихідною, а кінцева - завершальною. Шлях - будь-яка послідовність робіт в графіку, при якій кінцева подія кожної роботи збігається з початковою подією наступної.
Захватка - це виділений із загального фронту приватний фронт робіт, на якому одноразово виконується
Рис.6 Захватка - це виділений із загального фронту приватний фронт робіт, на якому одноразово виконується певний ремонтно-будівельний процес (або комплекс процесів - цикл робіт). Захватка - це виділений із загального фронту приватний фронт робіт, на якому одноразово виконується певний ремонтно-будівельний процес (або комплекс процесів - цикл робіт). При реконструкції будівлі захваткою є частина будівлі від верхнього поверху до нижнього, контуром якої служать капітальні стіни. Виділені із загального фронту робіт захватки повинні відповідати таким вимогам: забезпечувати оптимальні умови організації праці на робочому місці (достатній і зручний фронт робіт для кожного робочого); відповідати запроектованим умовам технології і організації процесів (методи і послідовність їх виконання); при виробництві розбирання і монтажу конструкцій забезпечувати виконання робіт без порушення просторової жорсткості і стійкості елементів будівлі; створювати оптимальні умови для розгортання подальших робіт для своєчасної здачі об'єкта після ремонту.
Послідовність включення захваток в потік призначається з урахуванням наступного: Послідовність включ
Рис.7 Послідовність включення захваток в потік призначається з урахуванням наступного: Послідовність включення захваток в потік призначається з урахуванням наступного: забезпечується першочергове виконання робіт на захватки, на яких в подальшому монтуються вузли управління інженерними системами або зводяться сходи, необхідні для сполучення між окремими ділянками будівлі; для збереження просторової жорсткості багатоповерхових будівель із середніми стінами (не підлягають розбиранню) не допускається одночасна розбирання конструкцій суміжних будівель; не допускається одночасне проведення робіт за допомогою баштових або стрілових кранів на суміжних захватках, що виявляються при цьому в межах небезпечних зон.


Скачать презентацию